Förbom Fastighetsbolag

Kunder som samarbetspartners

Förbom fastighetsbolag äger, utvecklar och hyr ut kontors-, företags- och logistikfastigheter. Förbom fastighetsbolag anpassar vid behov sina fastigheter till företagsmiljö, vilket erbjuder kunden möjlighet att bedriva en framgångsrik verksamhet. Bolaget planerar också nya affärslokaler. Förboms styrka som fastighetsbolag är deras starka lokala kännedom om företagsklimatet i Åboregionen. I sin verksamhet strävar Förbom fastighetsbolag efter att skapa starka och långvariga relationer med sina kunder och erbjuda funktioner i fastigheterna som uppfyller kundernas behov. En viktig egenskap för ett samarbete är att uppfylla kundens individuella behov samt erbjuda omfattande fastighetsförvaltning, så att kunden kan rikta sina resurser på att utveckla sitt verksamhetsområde.

Centralt läge

Vi har försökt hålla nere antalet fastigheter för att trygga bästa möjliga service och läge för våra kunder. Samtliga objekt ligger inom en 5 km radie från centrala Åbo ut mot viktiga knutpunkter.

Fastigheterna ligger längs Satakundavägen, som förbinder Åbo och Raisio. Satakundavägen är mycket livligt trafikerad och omges av flera affärscentra. Fastigheterna omges av ett av Åbos snabbast växande områden och för närvarande finns bl.a. IKEA, Bauhaus, Biltema, flera bilhallar, affärscentret Mylly (ett av Finlands största affärscentra) samt Länsikeskus i området. Kunder i fastigheterna på Satakundavägen är för närvarande bl.a. Automaa Turku – Ford och inredningsbutiken RTV.

Lokalkännedom som fördel

En viktig strategi för Förbom fastighetsbolag är att hitta rätt läge för fastigheterna med hjälp av vår lokala kännedom. Både vi och kunderna drar direkt nytta av denna strategi. I framtiden kommer bolaget att satsa ännu mer på området kring Satakundavägen genom att renovera befintliga fastigheter och eventuellt bygga helt nya affärsfastigheter i området.

Företagets grundare - Yrjö Förbom
Yrjö Förbom - Företagets grundare

Personalmöte
Personalmöte på Trätorget

Satakunnantie
Satakundavägen – en viktig förbindelseväg

Retail properties
Uthyrda affärslokaler år 1999