Förbom Fastighetsbolag

NYHETER

Förbom fastighetsbolag har en ny hemsida

På vår sida hittar du all viktig information om våra objekt. På våra kundsidor kan du bl.a. ladda ner planritningar och planbilder över objekten.

www.forbom.fi


Satakundavägen 100 ändring i detaljplan

Förbom Fastighetsbolag har ansökt om ändring i detaljplan för objektet på Satakundavägen 100. Avsikten är att bygga en helt ny affärslokal för att ersätta den befintliga fastigheten.

Se planen på objektets sida.