Förbom Fastighetsbolag

TJÄNSTER

Uthyrning av affärslokaler

  • kontorslokaler
  • butikslokaler
  • logistiklokaler

Skräddarsydda affärslokaler

  • strukturella ändringar
  • nätverk
  • data- och telekommunikation

Fastighetsservice

  • gårdsskötsel
  • avfallshantering
  • städtjänster