Förbom Fastighetsbolag

Företagets historia

Trafikråd Yrjö Förbom inledde sin verksamhet Förbom-bolagen år 1929. De första årtiondena bedrev företaget linjetrafikverksamhet i Åboregionen. År 1978 utökades verksamheten med fastighetsverksamhet i samband med att resurserna ökade. Trafikverksamheten såldes 1996, varefter företaget har fokuserat helt på fastighetsverksamheten.

Dagens fastighetsbolag har sin verksamhet i Åboregionen, där företaget har tre aktiva objekt. Hyresfastigheterna har en sammanlagd yta på omkring 11 000 kvm.

Läs mer om objekten på sidan HYRESOBJEKT

Puutori

Yrjö Förbom