Förbom Fastighetsbolag
To Show the animation You need Flash Player.
You can get it From here: http://www.adobe.com/products/flashplayer/

FÖRBOM FASTIGHETSBOLAG

Förbom fastighetsbolag (Förbom kiinteistöyhtiöt) äger, utvecklar och hyr ut kontors-, företags- och logistikfastigheter. Förbom fastighetsbolag anpassar vid behov sina fastigheter till företagsmiljö, vilket erbjuder kunden möjlighet att bedriva en framgångsrik verksamhet. Bolaget planerar också nya affärslokaler. Förboms styrka som fastighetsbolag är deras starka lokala kännedom om företagsklimatet i Åboregionen.

I sin verksamhet strävar Förbom efter att skapa starka och långvariga relationer med sina kunder och erbjuda funktioner i fastigheterna som uppfyller kundernas behov. En viktig egenskap för ett samarbete är att uppfylla kundens individuella behov samt erbjuda omfattande fastighetsförvaltning, så att kunden kan rikta sina resurser på att utveckla sitt verksamhetsområde.


Satakunnantie 100

Satakunnantie 100